8 definiţii pentru acte :ACT, acte, s.n. 1. Document eliberat, emis etc. de o autoritate prin care se arată un fapt, o obligaţie, identitatea cuiva etc. ♢ Act de acuzare = concluzie scrisă întocmită de organele judiciare spre a dovedi vinovăţia cuiva. 2. Manifestare a activităţii umane; acţiune, faptă, fapt. ♢ Expr. A lua act (de ceva) = a declara în mod formal că a luat cunoştinţă (de ceva). A face act de prezenţă = a apărea undeva pentru scurt timp, din datorie sau din politeţe. A face un act de dreptate = a recunoaşte meritele şi drepturile unei persoane nedreptăţite. ♦ Rezultatul unei activităţi conştiente sau instinctive individuale, care are un scop sau tinde către realizarea unui scop. 3. Diviziune principală a unei opere dramatice, reprezentând o etapă în desfăşurarea acţiunii. – Din lat. actum, fr. acte.

ACT s. 1. document, dovadă, hârtie, izvor, înscris, piesă, (înv. şi pop.) scris, (înv. şi reg.) scrisoare, (înv.) carte, izvod, încredinţare, răvaş, sinet, teşcherea, uric, zapis. (Numeroase ~ atestă acest fapt istoric.) 2. document, hârtie, legitimaţie. (Rog, prezentaţi ~ele!) 3. v. faptă. 4. eveniment. (~ul Unirii.) 5. (TEATRU) (înv.) perdea. (Dramă în 5 ~.)

act s. n., pl. ácte

ACT ~e n. 1) Document oficial care adevereşte un fapt. ♢ ~ de acuzare încheiere scrisă asupra anchetării unei cauze penale, folosită ca bază la dezbaterile unui proces. 2) Manifestare a activităţii omului; faptă; acţiune. ~ de curaj.A lua ~ de ceva a afla, a lua cunoştinţă de ceva. A face ~ de prezenţă a apărea undeva din politeţe sau fiind obligat. 3) Diviziune a unei opere dramatice. Comedie în trei ~e. /<lat. actum, fr. acte

act (ácte), s.n. – 1. Document, înscris. – 2. Manifestare, acţiune, fapt. < Fr. acte. – Der. (din. fr.) acţiune, s.f.; acţiona, vb.; acţionar, s.m.; acţionist, s.m. (acţionar); activ, adj.; activ, s.n. (credit); activa, vb. (a pune în mişcare); activist, s.m. (agitator comunist); activitate, s.f.; actual, adj.; actualist, s.m. (adept al actualismului); actualitate, s.f.; actualiza, vb.; inacţiune, s.f.; inactiv, adj.; inactual, adj.

ACT s.n. 1. Rezultatul unei acţiuni, al unei activităţi umane; acţiune, faptă. ♢ A lua act (de ceva) = a afla, a înregistra, a nota; a face act de prezenţă = a apărea undeva, obligat sau din politeţe. 2. Document oficial care constată un fapt, o învoială, o obligaţie etc. ♢ Act de acuzare = concluzie scrisă asupra anchetării unei cauze penale, folosită ca bază la dezbaterile unui proces. 3. Diviziune a unei piese de teatru. [< lat. actus, cf. fr. acte].

ACT s. n. 1. manifestare a unei activităţi; acţiune, faptă. ♦ a face ~ de prezenţă = a apărea undeva, obligat sau din politeţe. 2. document, înscris oficial. ♦ ~ de acuzare = concluzie scrisă asupra anchetării unei cauze penale, bază la dezbaterile unui proces. 3. diviziune a unei opere dramatice. (< fr. acte, lat. actum)

ÁCTĂ s. v. dosar.


Powered by Rimeaza.org