3 definiţii pentru barabanci :barabánci (toboşar) s. m., pl. barabánci

barabánci (tobă) s. n., pl. barabánce

BARABÁNCI, barabanci, s.m. (Înv. şi reg.) Toboşar. – Din rus. barabanscik.


Powered by Rimeaza.org